Khảo sát sự không đồng nhất của môi trường gia nhiệt ảnh hưởng đến hệ số thanh tiệt trùng (F-value)

 
Trong các qui trình chế biến thực phẩm, sự đồng nhất về chất lượng là một trong những qui chuẩn để tiếp cận thị trường. Để đạt được sự đồng nhất về chất lượng thì nhất thiết phải có sự đồng nhất về nhiệt độ của sản phẩm trong qui trình chế biến.

Sự không đồng nhất về nhiệt độ sản phẩm sẽ không chỉ làm cho thực phẩm sau chế biến giảm chất lượng, mà còn làm tăng nguy cơ kém an toàn vệ sinh thực phẩm, làm giảm uy tín và gây thiệt hại cho nhà sản xuất.

Trong môi trường gia nhiệt của các thiết bị thanh tiệt trùng, luôn tồn tại những vùng có nhiệt độ gia nhiệt khác biệt so với nhiệt độ cài đặt trên hệ thống điều khiển, điều này sẽ ảnh hưởng đến môi trường truyền nhiệt và là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự khác biệt về nhiệt độ tâm sảm phẩm trong quá trình chế biến. Đây chính là một trong những nguyên nhân then chốt làm thay đổi hệ số thanh trùng (F-value ).

Do đó, để đảm bảo sự đồng nhất nhiệt độ sản phẩm thì nhất thiết phải làm khảo sát sự không đồng nhất của môi trường gia nhiệt và ảnh hưởng của nó đến hệ số thanh tiệt trùng (F-value), từ đó truy tìm ra được các yếu tố tác động đến quá trình truyền nhiệt và kiểm soát thành công sự đồng nhất sản phẩm sau chế biến.
Để khảo sát sự không đồng nhất của môi trường gia nhiệt trong các thiết bị thanh tiệt trùng, phải đặt các Thiết bị ghi nhiệt độ cao iBee- High temperature data loggers trong không gian ba chiều của môi trường gia nhiệt đó với nguyên tắc vàng là khoảng cách giữa các thiết bị tự ghi nhiệt càng nhỏ thì kết quả khảo sát sự đồng nhất nhiệt độ càng chính xác.

Sau khi đã có kết quả về sự đồng nhất nhiệt độ của môi trường gia nhiệt, tiếp tục khảo sát sự ảnh hưởng của sự không đồng nhất đó đến nhiệt độ tâm sản phẩm trong quá trình tiệt trùng thực tế. Sử dung các Thiết bị ghi nhiệt độ cao tâm sản phẩm iBee- High core-temperature data loggers để theo dõi tâm của đồ hộp trong suốt quá trình tiệt trùng.

Cuối cùng kết hợp hai nguồn dữ liệu này lại để phân tích đánh giá mức độ tác động của sự khác biệt nhiệt độ bề mặt môi trường gia nhiệt đến thời gian truyền nhiệt vào tâm sản phẩm cần tiệt trùng.