Giải pháp vận chuyển thịt mát

GIẢI PHÁP VẬN CHUYỂN THỊT MÁT

Thịt mát (Fresh Chilled Meat) là thịt tươi (thịt nóng) ngay sau khi giết mổ được đưa qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt đến nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C trong một thời gian nhất định (khoảng 16 đến 24 giờ đối với thịt heo) để cho trạng thái của thịt chuyển sang giai đoạn chín sinh hóa.

Sau đó, thịt được đem đi pha lọc và tiếp theo toàn bộ quá trình vận chuyển, bảo quản, phân phối sản phẩm đều phải đảm bảo tiến hành ở điều kiện nhiệt độ từ 0 độ C đến 4 độ C.

Như vậy để đảm bảo nguyên vẹn chất lượng thịt mát thì cần phải có giải pháp bảo quản và vận chuyển phù hợp đến các hệ thống bán lẻ sao cho từng miếng thịt vẫn còn "Mát" mà chi phí vận chuyển lạnh không tăng quá "Nóng".

Các giải pháp vận chuyển lạnh phù hợp cho ngành thịt mát:

GIẢI PHÁP VẬN CHUYỂN HÀNG ĐÔNG LẠNH NHỎ LẺ
GIẢI PHÁP GIAO HÀNG LẠNH BẰNG XE MÁY
GIẢI PHÁP VẬN CHUYỂN HÀNG ĐÔNG LẠNH KẾT HỢP NHIỀU NHIỆT ĐỘ
GIẢI PHÁP VẬN CHUYỂN HÀNG ĐÔNG LẠNH KẾT HỢP VỚI HÀNG KHÔ
GIẢI PHÁP GIÁM SÁT VÀ TRUY XUẤT DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ TRONG DÂY CHUYỀN LẠNH