Giải pháp giám sát nhiệt độ chuỗi cung ứng lạnh bằng công nghệ FRID

 
Thách thức: Ngày nay, hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ như thực phẩm, dược phẩm, thủy hải sản,...được vận chuyển qua nhiều trạm ở nhiều quốc gia có khí hậu khác nhau. Do đó, việc giám sát nhiệt độ đến qui mô từng thùng, từng kiện, từng pallet một từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau đến các điểm tiêu thụ cuối đòi hỏi phải tốn nhiều chi phí cho việc giám sát và minh bạch thông tin dữ liệu Nhiệt độ trên toàn chuỗi.

Giải pháp: Việc ứng dụng công nghệ FRID trong giám sát nhiệt độ chuỗi cung ứng lạnh đã mang đến nhiều lợi ích và giải quyết được một trong những vấn đề nan giải nhất là Giảm Chi Phí vận hành và Tăng sự minh bạch Thông Tin nhiệt độ trong toàn chuỗi cung ứng lạnh.

Yêu cầu thiết bị cho giải pháp: Nhãn dán FRID tự ghi nhiệt độ hành trình TAG Sensors
Ưu điểm của giải pháp:
1. TĂNG HIỆU QUẢ:
_Thiết bị tự động ghi và tải dữ liệu nhiệt độ lên đám mây=> Dữ liệu được an toàn tuyệt đối và có thể truy xuất từ xa vào bất kỳ lúc nào.
_Tăng sự minh bạch thông tin dữ liệu nhiệt độ toàn hành trình=> tránh sự tác động chủ quan từ bên thứ ba.

2. GIẢM CHI PHÍ: Chi phí sử dụng cực thấp.
3.SỬ DỤNG THÂN THIỆN: Thiết bị siêu mỏng, siêu nhẹ. Pin an toàn cho vận chuyển bằng máy bay. Quét dữ liệu bằng smartphone.
4. Bảo vệ môi trường: không tốn nhiều tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, vật liệu tái chế được.