Phụ kiện thiết bị ghi nhiệt độ iButton

PHỤ KIỆN THIẾT BỊ GHI NHIỆT ĐỘ iBUTTON

Cổng USB kết nối máy tính cho iButton - 1-wire Viewer USB adaptor for iButton
Cáp kết nối iButton - Connection cable for iButton
Kềm kết nối iBee và iBWetland - connection clamp for iBee and iBWetland
Thẻ nhựa bảo vệ iButton - plastic Key-ring mount for iButton
Thẻ nhựa treo tường cho iButton
Thiết bị giao tiếp nhận dạng RFID data logger
Cáp kết nối treeArchival tag
Thiết bị đánh dấu số và ghi nhiệt độ - độ ẩm cây trồng treeArchival tag
Máy in nhiệt dữ liệu iButton