iButton data loggers

iButton-Data-Loggers-for-Cold-Chain-1
iButton-Data-Loggers-for-Cold-Chain-1
iButton-Data-Loggers-for-Cold-Chain-2
iButton-Data-Loggers-for-Cold-Chain-3
iButton-Data-Loggers-for-Cold-Chain-4
iButton-Data-Loggers-for-Cold-Chain-5

iBUTTON DATA LOGGERS

iButton data logger là thiết bị ghi nhiệt độ có kích thước nhỏ nhất trên thế giới hiện có. Thiết bị tự ghi dữ liệu về nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh. Toàn bộ dữ liệu được lưu trong bộ nhớ của thiết bị, dễ dàng truy xuất bất kỳ lúc nào bằng máy tính hoặc thiết bị cầm tay phục vụ mục đích phân tích, giám sát, quản lý nhiệt độ trong các dây chuyền lạnh.

Với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, độ tin cậy và chính xác cao, thiết bị ghi nhiệt độ iButton đã được sử dung rộng rãi trong các ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, logistic, nghiên cứu môi trường,...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

iButton Data loggers DS1921G DS1921Z DS1922L DS1922T DS1922E DS1923
Temp range (dC) -40 to 85 -5 to 26 -40 to 85 0 to 125 15 to 140 -20 to 85
Humidity range - - - - - 0 to 100% RH
Record Interval 1 to 255 mins 1 to 255 mins 1 second to 273 hours 1 second to 273 hours 1 second to 273 hours 1 second to 273 hours
Precision +/- 1 °C +/- 1 °C +/- 0.5 °C +/- 0.5 °C +/- 0.5 °C +/- 0.5 °C
Resolution 0.5 o C 0.125°C 0.5°C or 0.0625 0.5°C or 0.0625/td> 0.5°C or 0.0625 0.5°C or 0.0625
Memory (Values) 2048 2048 8192 or 4096 8192 or 4096 8192 or 4096 8192 or 4096